Vil du gerne aftale en tid? Ring til vagttelefon tlf. 61 96 29 50 eller Henrik Dam tlf. 40 59 97 09

U-Turn 2018 / 1 Eventet København - Esbjerg

U-TURN fundamentet er bygget op omkring tanken om at bryde både egne personlige grænser og på at få de unge – for måske første gang i deres liv til at opleve en succes.

De unge vil i alle dele af U-TURN blive udsat for det, man kan kalde et eliteforløb med helt særlige udfordringer, hvor tilgangen vil være learning by doing og aktiviteterne vil være bygget op omkring de små succesers princip. Tanken bag dette er, at den unge gennem perioden opnår en større grad af selvværd og tro på, at noget kan lykkes, og dermed får mod på at udvikle sig yderligere og på denne måde nærme sig at kunne gennemføre uddannelse og få job.

Der er ligeledes i U-TURN i Esbjerg Kommune lagt stor vægt på udvikling af de unges sociale kompetencer. De vil gennem U-TURN lære at arbejde sammen i grupper, og der vil blive stillet krav til mødetid og stabilitet nøjagtigt som i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De unge vil efterhånden, som forløbet skrider frem, desuden erfare vigtigheden af en sund kost ved udførelsen af så ekstrem fysisk aktivitet, og der vil blive lagt vægt på den personlige hygiejne hos deltagerne. Tanken er dog, at denne proces vil komme ganske naturligt efterhånden som U-TURN skrider frem, og de unge vil selv blive mere bevidste om kroppens og psykens behov i takt med, at de lærer sig selv bedre at kende, og derigennem klar til arbejdsmarkedet.

FiT To LiFE

Norgesgade 25
6700 Esbjerg

Kontakt os

Tlf. Vagt: 61 96 29 50
Tlf. Henrik: 40 59 97 09

E-mail

Mailadresse Vagt: info@fittolife.dk
Mailadresse Henrik: hd@fittolife.dk
2021 © Fit To Life ApS. CVR-nummer: 35655875.